څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
قابل نخل ما بر دگرست گردن شمع را سر دگرست سر به گردون فرو نمی آربم این هواهای منظر دگرست کشت اقبال معصیتها سبز ابر ما، دامن تر دگرست از دم واپسین خبر جستم گفت این دور ساغر دگرست خواجه در هر لباس گرداندن چون تأمل کنی خر دگرست با حریصان عجوز دنیا را زن مخوانید شوهر دگرست عالمی را چو شمع حسرت خورد وضع خمیازه از در دگرست راست بر جادهٔ جنون تازند موی ژولیده مسطر دگرست راحت از وضع سایه کسب کنید پهلوی عجز بستر دگرست نامه ام فال بین قاصد نیست رنگ اگر بشکند پر دگرست به کجا سرنهم که چو ن زنجیر هر دری حلقهٔ در دگرست بیدل آگه نه ای ز ضبط نفس گره رشته گوهر دگرستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us