څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا به مطلوب رسیدن کاریست قاصدان دوری ره طوماریست مپسندید درازی به نفس که زبان تا نگزد لب ماریست بوی گل تشنهٔ تألیف وفاست غنچهٔ پاس نفس بیماریست کو وفا تاکسی آگاه شود که محبت به گسستن تاریست آن مژه سخت تغافل دارد نخلیده به دل ما خاریست داغ سودا نتوان پوشیدن شمع راگل به سر بازاریست موی ژولیده دماغت نرساند ورنه سر نیز همان دستاریست اگر این است دماغ طاقت بر سرم سایهٔ گل کهساریست قصهٔ عجز شنیدن دارد در شکست پر ما منقاریست مژه تهمت کش اشک آن همه نیست بزم صحبت قدح سرشاریست غافل از نشئهٔ این بزم مباش خط پیمانه گریبان واریست ندهی دامن تسلیم از دست گردن ما ز بلندی داریست خضر توفیق بلد می باید جبهه تا سجده ره همواریست چند موهومی خود را شمرم عدد ذره کم بسیاریست بیدل از قید خودم هیچ مپرس دامن سایه ته دیواریستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us