څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کوتاه نیست سلسلهٔ دود آه ما آشفتگی به زلف که واگرد راه ما صاف طرب ز هستی مادردکلفت است دارد نفس چو آینه روز سیاه ما دریاد جلوهٔ تو دل از دست داده ایم نو حیرت است آینهٔ کم نگاه ما زین باغ سعی شبنم ما داغ یأس برد برگی نیافتیم که گردد پناه ما از دستگاه آبله اقبال ما مپرس درزیرپا شکست ضعیفی کلاه ما چون اشک سردرآبله پیچیده می رویم خاراست اگر همه مژه ریزی به راه ما حیرت گداخت شبنم شکی بهارکرد باری درین چمن نفسی زد نگاه ما هرجا رسیده ایم تری موج می زند عالم طلسم یک عرق است ازگناه ما در عالمی که فیش رود دعوی حسد یارب مباد غفلت ماکینه خواه ما بیدل ز بسکه بی اثر عرض هستی ام کردی نکرد در دل آئینه آه ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us