څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ز انقلاب جسم دل بر ساز وحشت هاله نیست سنگ هرچند آسیا گردد، شرر جواله نیست درگلستانی که داغ عشق منظور وفاست جز دل فرهاد و مجنون هر چه کاری لاله نیست پرتو هر شمع در انجام دودی می کند کاروان گر خود همه رنگ است بی دنباله نیست عذر مستان گر فسون سامری باشد چه سود محتسب خرکره است ای بیخودان گوساله نیست از غبار کسوت آزاداند مجنون طینتان غیر طوق قمری اینجا یک گریبان هاله نیست صورت دل بسته ایم از شرم باید آب شد هیچ تدبیری حریف انفعال ژاله نیست سرمه جوشانده ست عشق ، از ما تظلم حرف کیست در نیستانی که آتش دیده باشد ناله نیست هرکجا جوش جنون دارد تب سودای عشق بیدل این نه آسمان سرپوش یک تبخاله نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us