څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
گلدستهٔ نزاکت حسنت که بسته است کز بار جلوه رنگ بهارت شکسته است از ضعف انتظار تو در دیدهٔ ترم سررشته نگاه چو مژگان گسسته است هرگز نچیده ایم جز آشفتگی گلی سنبل به باغ طالع ما دسته دسته است بسی جلوهٔ تو ای چمن آرای انتظار جوهر به چشم آینه مژگان شکسته است از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست آسودگی زکشورما باربسته است از سنگ برنیامده زندانی هواست یارب شرار من به چه امید جسته است رنگم چه آرزو شکند کز شکست دل درگوش این شکسته صدائی نشسته است بر ناخن هلال فلک پرحنا مبند رنگینیش به خون جگرهای خسته است بگذر ز دام وهم که گدستهٔ مراد با رشته های طول امل کس نبسته است عیش از جهان مخواه که چون نالهٔ سپند این مرغ درکمین رمیدن نشسته است بیدل خموش باش که تا لب گشوده ای فرصت به کسوت نفس از دام جسته استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us