څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا به کی در پرده دارم آه بی تأثیر را از وداع آرزو پر می دهم این تیر را کلبهٔ مجنون چوصحرا ازعمارت فارغ است بام و در حاجت نباشد خانهٔ زنجیر را رنگ زردما عیار قدرت عشق است وبس این طلا بی پرده دارد جوهر اکسیر را ما تحیرپیشگان را اضطراب دیگر است پرزدن در رنگ خون شد بسمل تصویر را آسمان باآن کجی شمع بساطش راستی است حلقهٔ چشم کمان نظاره داند تیر را کوشش بی دست و پایان از اثر نومید نیست انتظار دام آخر می کشد نخجیر را جسم کلفت خیز در زندان تعمیرت گداخت از شکستن قفل کن این خانهٔ دلگیر را عرض هستی در خمار انفعال افتادن است گردش رنگ است ساغر مجلس تصویر را بسمل ما بسکه از ذوق شهادت می تپد تیغ قاتل می شمارد فرصت تکبیر را وحشت مجنون ما را چاره نتوان یافتن حلقه کرد اندیشهٔ ضبط صدا زنجیر را نیست در بیداری موهوم ما بیحاصلان آنقدر خوابی که کس زحمت دهد تعبیر را پوشش حال است بیدل ساز حفظ آبرو بی نیامی می کند بی جوهر این شمشیر راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us