څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ببند چشم و خط هرکتاب را دریاب ز وضع این دو نقط انتخاب را دریاب جهان خفته به هذیان ترانه ها دارد توگوش واکن و تعبیر خواب را دریاب هزار رنگ من و ما ودیعت نفسی ست دو دم قیامت روز حساب را دریاب بهار می گذرد مفت فرصت است ای شیخ قدح به خون ورع زن شراب را دریاب شرارکاغذ و پرواز ناز جای حیاست دماغ عالم پا در رکاب را دریاب قضا ز خلقت بی حاصلت نداشت غرض جز اینکه رنگ جهان خراب را دریاب غبار جسم حجاب جهانی نورانی ست ز ننگ سایه برآ آفتاب را دریاب چه نکته ها که ندارد کتاب خاموشی نفس بدزد و سؤال و جواب را دریاب درون آینه بیرون نشسته است اینجا به جلوه گر نرسیدی نقاب را دریاب اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل تو تردماغی چشم پرآب را دریابLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us