څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
آسودگان گوشهٔ دامان بوریا مخمل خریده اند ز دکان بوریا بی باک پا منه به ادبگاه اهل فقر خوابیده است شیر نیستان بوریا بوی گل ادب ز دماغم نمی رود غلتیده ام دو روز به دامان بوریا از عالم تسلی خاکم اشاره ایست غافل نی ام ز چشمک پنهان بوریا صد خامه بشکنی که به مشق ادب رسی خط هاست درکتاب دبستان بوریا بی خوابی که زحمت پهلوی کس مباد برخاسته است از صف مژگان بوریا زین جاده انحراف ندارد فتادگی مسطر زده است صفحهٔ میدان بوریا فقرم به پایداری نقش بنای عجز آخر زمین گرفت به دندان بوریا لب بستهٔ حلاوت کنج قناعتیم نی بی صداست در شکرستان بوریا بیدل فریب نعمت دیگرکه می خورد مهمان راحتم به سر خوان بوریاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us