څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
طوق چون فاخته شیرازهٔ مشت پر ماست حلقهٔ دود کمند کف خاکستر ماست همچو خاک آینهٔ صورت اُفتادگی ام گرد نقش قدم راهروان جوهر ماست بسکه چون تیر گذشت از بر ما عیش شباب محو خمیاز چو آغوش کمان پیکر ماست شوق غارت زده انجمن دیداریم هرکجا آینه ای خون شده چشم تر ماست عجز، آئینهٔ واماندگی ما نشود طایر شوخی رنگیم و شکستن پر ماست مست شوقیم درین دشت ز سرگردانی گردبادیم و همین گردش سر ساغر ماست کوتهی نیست پریشانی ما را چون زلف سایهٔ طالع آشفته ز مو بر سر ماست آسمان گرم طواف دل ما می گردد مرکز دور محیط آب رخ گوهر ماست از دلیران جنون تاز بساط یاسیم قطع امید دو عالم برش خنجر ماست راحت شمع به انداز گداز است اینجا هرقدر پیکر ما آب شود بستر ماست ما به یک صفحه ز صد نسخه فراغت داپم دل آشفته اگر جمع شود دقتر ماست بسکه داریم درین باغ کدورت بیدل لاله سان آینه زنگارنشین در بر ماستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us