څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
زندگانی در جگرخار است و در پا سوزن است تا نفس باقی ست در پیراهن ما سوزن است سر به صد کسوت فروبردیم و عریانی بجاست وضع رسوائی که ما داریم گویا سوزن است ماجرای اشک و مژگان تا کجا گیرد قرار ما سراسر آبله عالم سراپا سوزن است می کشد سررشتهٔ کار غرور آخر به عجز گر همه امروز شمشیر است فردا سوزن است زحمت تدبیر بیش از کلفت واماندگی ست زخم خار این بیابان را مداوا سوزن است جامهٔ ازادی اسان نیست بر خود دوختن سرو را زین آرزو در جمله اعضا سوزن است ناتوانان ناگزیر الفت یکدیگرند بی تکلف رشته را گر هست همتا سوزن است طبع سرکش از ضعیفی ساتر احوال ماست خنجر قاتل همان در لاغریها سوزن است خلقی از وضع جنون ما به عبرت دوخت چشم هر کجا گل می کند عریانی ما سوزن است ترک هستی گیر و بیرون آ، ز تشویش امل ورنه یکسر رشته باید تافتن تا سوزن است لاف آزادی ست بیدل تهمت وارستگان شوخی نام تجرد بر مسیحا سوزن استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us