څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
اگر مینیست جمعیت کدام است کمند وحدت اینجا دور جام است چو ساغر در محیط می کشیها ز موج باده قلابم به کام است دو عالم در نمک خفت از غبارم هنوزم شور مستی ناتمام است اگر بی دستگاهم غم ندارم چو هندویم سیه بختی غلام است ز بال افشانی ام قطع نظرکن که صید من نگاه چشم دام است من و میخانهٔ دیدارکانجا مژه تا بازگردد خط جام است دل از هستی نمی چیند فروغی نفس درکشور آئینه شام است جهان زندان نومیدی ست اما دمی کز خود برآئی سیر بام است درتن محفل به حکم شرع تسلیم نفس گر می کشی چون می حرام است به طبع اهل دنیا پختگی نیست ثمر چندان که سرسبز است خام است اسیری شهپر آزادی ماست نگین دام ما را صید نام است ز هستی تا عدم جهدی ندارد ز مژگان تا به مژگان نیم گام است به غفلت آنقدر دوریم از دوست که تا وصلش رسد اینجا پیام است زبیدل جرأت جولان مجوبید چو موج این ناتوان پهلو خرام استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us