څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چون سپند آرام جسم دردناکم ناله است برق جولانی که خواهد سوخت پاکم ناله است صد گریبان نسخهٔ رسوائی ام اما هنوز یک الف ازانتخاب مشق چاکم ناله است از علمداران یأسم کار اقبالم بلند کز سمک تا عالم اوج سماکم ناله است کس نمی فهمد زبان خاکساریهای من ورنه هرگردی که می خیزد ز خاکم ناله است ازگداز عافیت؟کی برون جوشیده ام بادهٔ درد دلم رگهای تاکم ناله است تا نفس برخویش بالد یأس عریان می شود بی رخت صد پیرهن سامان چاکم ناله است کس بدآموز نزاکت فهمی الفت مباد خامشی هم بی تواز بهرهلاکم ناله است گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد این جرس بیدل نمی دانم چراکم ناله استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us