څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
غزال امن که الفت خیال مبهم است به هرکجا نفسی گرد می کند رم اوست امل کجاست گر از فرصت آگهی باشد قصور فطرت ما بیش فهمی کم اوست حساب ملک بقا، با فنا نیاید راست به عالمی که غبار تو نیست عالم اوست ز فیض ظاهر امکان سراغ امن مخواه که صبح عافیت خلق رفتهٔ دم اوست درین بساط جنون شوکتان عریانی شکسته اند کلاهی که آسمان خم اوست غرور راست نیاید به قامت پیری شکستگی ست نگینی که باب خاتم اوست علاج کوری دل کن که در قلمرو رنگ به هر کجا نظری هست جلوه توأم اوست سراغ کعبه بیرنگئی دلم خون کرد که درگداز دو عالم زلال زمزم اوست مروّت آب شد ازشرم چشم قربانی که عید عشرت آفاق در محرم اوست کسی به صید نگاهت چه سحر پردازد که عکس موج خط سرمه رشتهٔ رم اوست به سینه عاشق بیدل جراحتی دارد که یادکاوش مژگان یار مرهم اوستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us