څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تومست وهم و درین بزم بوی صهبا نیست هنوز جز بدل سنگ جای مینا نیست خیال عالم بیرنگ رنگها دارد کدام نقش‌که تصویر بال عنقا نیست بمیر و شهره شو ای دل‌ کزین مزار هوس چراغ مرده عیان است و زنده پیدا نیست به چشم بسته خیال حضور حق پختن اشاره‌ ایست ‌که اینجا نگاه بینا نیست دلت به عشوهٔ عقبا خوش است ازین غافل که هرکجا، تویی، آنجا به غیر دنیا نیست به هرچه وارسی از خود گذشتنی دارد به‌هوش باش ‌که امروز رفت و فردا نیست به نامیدی ما، رحمی‌، ای دلیل فنا! که آشیان هوسیم و درین چمن جا نیست حریرکارگۀ وهم را چه تار و چه پود قماش ما ز لطافت تمیز فرسا نیست تو جلوه ساز کن و مدعای دل دریاب زبان حیرت آئینه بی ‌تقاضا نیست غریق بحر ز فکر حباب مستغنیست رسیده ‌ایم به جایی‌ که «بیدل» آنجا نیستLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us