څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی لطافت نیست از بس وحشت آهنگ است آب گر در راحت زد همچون گهر سنگ است آب فتنه توفان است عرض رنگ وبوی این چمن در طلسم خاک حیرانم چه نیرنگ است آب نشئهٔ روشندلی پر بی خمار افتاده است از صفای طبع دایم شیشه در چنگ است آب چون گریبانگیر شد، یار موافق دشمن است گر بپیچد درگلوبا تیغ یکرنگ است آب با گداز یأس از خود رفتنم دل می برد نغمه ها دارد چکیدن هرکجا چنگ است آب محمل ما عاجزان بر دوش لغزش بسته اند صد قدم از موج اگر پیداکند لنگ است آب دوری مرکز جهانی راست تکلیف نزاع تا جدا از سنگ شد با شعله در جنگ است آب بی کدورت نیست درکثرت صفای وحدتم تا به گلشن راه دارد صرف صد؟نگ است آب آبرونتوان به پیش ناکسان چون شمع ریخت ای طمع شرمی که اینجا شعل؟ چنگ است آب خانه داری داغ کلفت می کند وارسته را در دل آئینه بیدل سر به سر زنگ است آبLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us