څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جهان ز جنس اثرهای این و آن خالیست به هرزه وهم مچینیدکاین دکان خالیست گرفته است حوادث جهان مکان را ز عافیت چه زمین و چه آسمان خالیست به رنگ چنبر دف در طلسم پیکر ما به هرچه دست زنی منزل فغان خالیست ز شکرتیغ تویارب چسان برون آید دهان زخم اسیری که از زبان خالیست اگرچه شوق تو لبریز حیرتم دارد چوچشم آینه آغوش من همان خالیست ترشحی به مزاج سحاب فیض نماند که آستین کریمان چو ناودان خالیست به چشم زاهد خودبین چه توتیا وچه خاک که ازحقیقت بینش چوسرمه دان خالیست کدام جلوه که نگذشت زین بساط غرور تو هم بتازکه میدن امتحان خالیست فریب منصب گوهر مخورکه همچو حباب هزارکیسه درین بحر بیکران خالیست ز چاک دانهٔ خرما، شد اینقدر معلوم که از وفا دل سخت شکرلبان خالیست گهر زیأس کمر، برشکست موج نبست دلی که پر شود از خود ز دشمنان خالیست به جیب تست اگر خلوتی و انجمنی ست برون ز خویش کجا می روی جهان خالیست به همزبانی آن چشم سرمه سا بیدل چو میل سرمه زبان من از بیان خالیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us