څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
پیش آن چشم سخنگو موج میدر جامها چون زبان خامشان پیچیده سر درکامها رنگ خوبی را ز چشم او بنای دیگر است روغن تصویر درد حسن ازین بادامها موج دریا را تپیدن رقص عیش زندگی ست بسمل او را به بی آرامی ست آرامها از مذاق ناز اگر غافل نباشد کام شوق می توان صد بوسه لذت بردن از دشنامها چون خط پرگار، اگرمقصد دلیل عجزنیست پای آغاز از چه می بوسد سرنجامها ازگرفتاری ما با عشق زیب دیگر است بال مرغان می شود مژگان چشم دامها شهرهٔ عالم شدن مشکل بود بی دردسر روز و شب چین بر جبین دارد نگین از نامها سخت دشوار است قطع راه اقلیم عدم همچو پیک عمر باید از نفس زدگامها مقصد وحشت خرامان نفس فهمیدنی ست بی سراغی نیستند این بوی گل احرامها نشئهٔ عیشی که دارد این چمن خمیازه است بر پر طاووس می بندم برات جامها هیچکس در عالم اقبال فارغ بال نیست رخش نتوان تاختن بیدل به پشت بامهاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us