څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کسی چه شکرکند دولت تمنا را به عالمی که توئی ناله می کشد ما را ندرد انجمن یأس ما شراب دگر هم از شکست مگرپرکنیم مینا را به عالمی که حلاوت نشانهٔ ننگ است دو نیم چون نشود دل ز غصه خرما را هنوز ارهٔ دندان موج در نظر است گوهر به دامن راحت چسان کشد پا را درشت خو چه خیال است نرم گو باشد؟ شرارخیزی محض است طبع خارا را سلامت آینهٔ اعتبار امکان نیست شکسته اند به صد موج رنگ دریا را صفای دل به کدورت مده ز فکر دوئی که عکس تنگ برآئینه کند جا را برون لفظ محال است جلوهٔ معنی همان زکسوت اسما طلب مسما را رسیده ایم ز اسما به فهم معنی خویش گرفته ایم ز عنقا سراغ عنقا را هزار معنی پیچیده در تغافل تست به ابروی تو چه نسبت زبان گویا را سبکروان به هوایت چنان ز خود رفتند که چون نفس نرساندند برزمین پا را همیشه تشنه لب خون ما بود بیدل چوشیشه هرکه به دست آورد دل ما راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us