څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
حرص فرصت انتظار و دوررنگ است آسیا دل ز نوبت جمع کن پر بی درنگ است آسیا سعی روزی با بلای بی امان جوشیدن است بیشتر درگردش از باد تفنگ است آسیا یک ندامت کار چندین دانهٔ دل می کند گرتوانی دست برهم سود ننگ است آسیا از من و ما هرچه اندوزی گداز نیستی ست عاشق این خرمن آتش به چنگ است آسیا سنگ هم آئینهٔ تحقیق صیقل می زند عمرها شد درتلاش رفع زنگ است آسیا تا قیامت گردش افلاک درکار است و بس کس نفهمید اینکه می گردد چه رنگ است آسیا تا نفس باقی ست گرد رزق می گردیده باش آب چون واماند از رفتار لنگ است آسیا زیرگردون ناامید امن تا کی زیستن دانه ها زینجا برون آئید تنگ است آسیا آسمان هم ناکجا در فکر مردم تک زند بسکه روزی خوار بسیارست دنگ است آسیا نی زمینت عافیتگاه است و نی چرخ بلند تاچه خواهی طرف بست آخر دو سنگ است آسیا بیدل ازگردون سلامت چشم نتوان داشتن الوداع دانه گوکام نهنگ است آسیا حرف بLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us