څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سرمه سنگین نکند شوخی چشم اورا درس تمکین ندهد گرد، رم آهورا زخم تیغش به دل ز داغ مقدم باشد پایه از چشم بلند است خم ابرو را جبههٔ ما و همان سجدهٔ تسلیم نیاز نقش پا کی کند از خاک تهی پهلو را هدف مقصد ما سخت بلند افتاده ست باید از عجزکمان کرد خم بازو را در مقامی که بود جلوه گه شاهد فکر جوهر از موی سر است آینهٔ زانو را نرمیده ست معانی ز صریر قلمم رام دارد نی تیرم به صدا آهو را نغمهٔ محفل عشاق شکست سازاست چینی بزم جنون باش و صداکن مو را جهل باشد طمع خلق زسرکش صفتان هیچ دانا زگل شمع نخواهد بو را طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد پای اگر خواب کند چشم نخوانند او را هستی تیره دلان جمله به خواری گذرد سایه دایم به سر خاک کشدگیسو را وحشت ما چه خیال ست به راحت سازد ناله آن نیست که ساید به زمین پهلورا بیدل از بال و پر بسته نیاید پرواز غنچه تا وا نشود جلوه نبخشد بوراLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us