څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چون سپند آرام جسم درد ناکم ناله است برق جولانی که خواهد سوخت پاکم ناله است صد گریبان نسخهء رسوائیم اما هنوز یک الف از انتخاب مشق چاکم ناله است از علمداران یاسم کار اقبالم بلند کز سمک تا عالم اوج سما کم ناله است کس نمیفهمد زبان خاکساریهای من ورنه هر گردی که میخیزد ز خاکم ناله است از گداز عافیت اشکی برون جوشیده ام بادهء درد دلم رگهای تاکم ناله است تا نفس بر خویش بالد یاس عریان میشود بیرخت صد پیرهن سامان چاکم ناله است کس بد آمو ز نزاکت فهمیء مباد خامشی هم بیتو از بهر هلاکم ناله است گم شدم از خویش تحریک دل آواز نداد این جرس (بیدل) نمیدانم چرا کم ناله استLast Update: February 20, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us