څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سعی ناپیدا و حسرتها دویدن آرزوست شمع تصویریم و اشک ما چکیدن آرزوست بسمل تسلیم هستی طاقت کوشش نداشت آن که ما را کرد محتاج تپیدن آرزوست دست و پائی می زند هرکس به امید فنا تا غبار این بیابان آرمیدن آرزوست پای تا سر کسوت شوق جنون خیزم چو صبح تا گریبان نقش می بندم دریدن آرزوست جلوه ای سرکن که بربندم طلسم حیرتی ازگلستان توام آئینه چیدن آرزوست ای ستمگر! منکر تسلیم نتوان زیستن حسن سرکش نیز تا ابرو خمیدن آرزوست کیسه گاه زندگی از نقد جمعیت تهی ست خاک می باید شدن گر آرمیدن آرزوست آتشی کو، تا سپندم ترک خودداری کند ناله واری دارم و خلقی شنیدن آرزوست منزل اینجا نیست جز قطع امید عافیت ای ثمر از نخل بگذر گر رسیدن آرزوست وصل هم بیدل علاج تشنهٔ دیدار نیست دیده ها چندان که محو اوست دیدن آرزوستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us