څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
خودنمائیها کثافت جوهریست شیشه تا در سنگ می باشد پریست اعتبار اینجا ندارد عافیت شمع سرتاپاش پامال سریست سروگل ناکرده آزادی مخواه این ثمر وقف بهار بی بریست پنبه نه درگوش و واکس بی خلل خانهٔ آسودگی قفلش گریست بیخودی را چارسوی نازکن رنگ گرداندن دکان جوهریست آتشم آتش مپرس ازکسوتم هرچه می پوشم همان خاکستریست انفعال سجده، زان درمی برم بر جبین من عرق بایدگریست رنگها، یکسر شکست آماده اند این گلستان، عالم مینا گریست یک قلم موم ی شکن پرورده ایم پهلوی ما نردبان لاغریست فطرت از ناراستی چپ می خورد لغزش این خامه از بی مسطریست وصل پیغام است چون آمد به حرف تا خدائی گفته ای پیغمبریست مرد را در خلق منصف نبشتن بر سپهر اوج عزت محوریست چون عرق گوهر فروش خجلتیم قیمت ما انفعال مشتریست بیدل از بنیاد ما خجلت نرفت خاک ما چون آب موضوع تریستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us