څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تو ازآن خلوت یکتا چه خبر خواهی داشت گر شوی حلقۀ‌ که چشم آنسوی در خواهی داشت زین شبستان هوس عشوه چه خواهی خوردن شمع‌‌ سان ‌گل به سر از باغ سحر خواهی داشت یک عرق ‌وار گر از شرم طلب آب شوی تا ابد در گره قطره ‌گهر خواهی داشت شب وصل است ‌کنون دامن او محکم‌ دار پاس ناموس ادب وقت دگر خواهی داشت تهمت نام تجرد به مسیحا ستم است میخلی در دل خود سوزن اگر خواهی داشت یک حلب شیشه ‌گر از هر قدمت می‌ جوشد خاطر آبله در سیر و سفر خواهی داشت گر بسوزی ورق‌ نه فلک از آتش عشق یادگار من و دل یک دو شرر خواهی داشت «بیدل» این بار امانت به زمین سود سرت تا کجا جامهٔ ‌معشوق به ‌بر خواهی ‌داشتLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us