څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چه دارد این صفات حاجت آیات به جز ورد دعای حضرت ذات غنا و فقرهستی لا والاست گدائی نفی و شاهنشاهی اثبات فسون ظاهر و مظهر مخوانید خیال است این چه تمثال و چه مرآت جهان گل کردهٔ یکتائی اوست ندارد شخص تنها جز خیالات نباشد مهر اگر صبح تبسم که خندد جز عدم بر روی ذرات مه وسال وشب وروزت مجازیست حقیقت نه زمان دارد نه ساعات نشاط و رنج ما تبدیل اوضاع بلند وپست ما تغئیر حالات همین غیب و شهادت فرق دارد معانی در دل و برلب عبارات فروغی بسته بر مرآت اعیان چراغان شبستان محالات نه او را جزتقدس میل آثار نه ما را غیر معدومی علامات تو و غافل ز من افسوس افسوس من و دور از درت هیهات هیهات زبان شرم اگر باشد به کامت خموشی نیست بیدل جز مناجاتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us