څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست اینقدرها برنمی دارد گرانی پشت دست شوکت ملک و ملک تا اوج اقبال فلک جمله پامال است هرگه می فشانی پشت دست تا کی از ترک کلاه آرایش اندیشیدنت معنئی دارد نه صورت آنچه خوانی پشت دست عمرها شد انتظار ضعف پیری می کشم تا زنم ازپیکر خم برجوانی پشت دست دعوی قدرت جهانی را زپا افکنده است پهلوانی بر زمین گر می رسانی پشت دست از بیاض چشم قربانی چه استغنا دمید کاین ورق افشاند برلفظ ومعانی پشت دست سعی آزادی حریف دامگاه وهم نیست تاکجاگیرد عیار پرفشانی پشت دست عهدهٔ کار ندامت بار دوشم کرده اند عمرها شد می گزم از ناتوانی پشت دست قطع آثار ندامت نیست ممکن زین بساط حرص دندان دارد و دنیای فانی پشت دست غیر استغنا علاج زحمت اسباب نیست پشت پائی گر نباشد، تا توانی پشت دست ازکفم بیدل نمی دانم چه گل دامن کشید کز ندامت کردم آخر ارغوانی پشت دستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us