څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
داغ های سينه ام از سنگ طفلان بوده است درد پهلوی من از چوب رقيبان بوده است گاهگاهی ياد می سازد فراموشی مرا آشنای باوفايم طاق نيسان بوده است گر رسد عاشق به خود کارش به معشوقی کشد در گريبان زليخا ماه کنعان بوده است يک دو روزی شد که زاهد می کند مشق هوس در گمانش عشقبازی کار آسان بوده است جمله اعضای نکويان موج عشرت می زند کاکل مشکين چرا دايم پريشان بوده است از تغافلهای جانان رنجه خاطر نيستم داد و بيدادم ز بيداد رقيبان بوده است سنبلستان بی نسيم کاکلت باشد سقر با خيالت نار نيران چون گلستان بوده است گر به نقد جان وصال يار يابی عشقري رايگان و مفت خود گيری که ارزان بوده استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us