څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
فلک از بسکه غم رالیږی ده دل کم طاقم پړسیدلی ده منادی میزنم در شهر کابل که دل ګم کرده ام چالیدلی ده څرنګه راز دل وایم بدلبر درقیبان سره بیا راغلی ده لباس سرخ در بر کرده یارم برای قتل من ملاتړی ده همان آهوی وحشی رام من بود چرا که اکنون زپیشم وزغلی ده از آن افغان پسر یاران بپرسید که کشته عشقری را کوم سړی دهLast Update: January 15, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us