څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
صرف کردم عمر خود را در غزلسراييها سالها کشيدم من رنج بينواييها روز پيش چشم من پر غبار گرديده در سراغ مه رويان باختم صفاييها وقت ناتوانيها هوش بر سرم آمد در دلم فتاد اکنون شوق پارساييها از رفاقت و ياری لافها زدم بيجا پوره نامد از دستم پاس آشناييها پا ز موزه بيرون کن، پيروی مجنون کن عالم دگر باشد در پرهنه پاييها روزی يار با من گفت سود نيست در وصلم بهره مند می گردی ساز با جداييها می کند نکورويان هر يکی به دور خويش از غرور حسن خود دعوی خداييها در پی نکورويان عشقری چه می گردي نقد جان تو خواهند بهر رونماييهاLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us