څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
رويت اگر ز پيش نظر دور نمیشد در سينهٔ من داغ تو ناسور نمیشد منظور نمیکرد اگر دعوت اغيار از يار دلم سرد چو کافور نمیشد گر حيدري سر را به فدای تو نمیساخت بر دايرۀ ناز تو مأمور نمیشد میبود در آن عصر اگر ديدۀ حق بين بر دار سياست سر منصور نمیشد بی قيمت و بی قدر بودی پيش نظرها گر پرتو نوری به سر طور نمیشد ابروی ترا گر نبُدی رسم اشارت اين رنگ دلم قيمه به ساطور نمیشد گر عشق نمی باخت به خوبان دل آزار در روی جهان عشقری مشهور نمیشدLast Update: April 2, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us