څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
کاشکی من هم به دنیا خانه ای می داشتم خانۀ با ساغر و پیمانه ای می داشتم زلف شیرینی به چنگم آمدی چون کوهکن گر به کار عشقبازی شانه ای می داشتم می گذشتم از سر و سامان دنیای دنی همچو مجنون گر دل دیوانه ای می داشتم نزد مردم قیمتی بودی مرا در بحر و بر چون صدف در بر اگر دردانه ای می داشتم می کشیدم من چرا امروز تکلیف خمار گر سری با خادم میخانه ای می داشتم عشقری در زندگی کی می شدم اهل قبور گر ز یوسف طلعتان جانانه ای می داشتمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us