څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
یک دست شوند جمله مسلمان چقدر خوب گردند ازین کرده پشیمان چقدر خوب چون عاقبت و حاصل این رویه خرابست سازند رها دست و گریبان چقدر خوب هرقوم نماید به حق خویش قناعت لاحول بخوانند به شیطان چقدر خوب آتش زدن یکدیگری کار خرد نیست شینند اگر برسر یک خوان چقدر خوب زین گفت وشنیدی که شنیدم چه حاصل خوانید اگر آیت قران چقدر خوب ای عشقری چون این من و ما سود ندارد آریم اگر سربگریبان چقدر خوبLast Update: January 24, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us