څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
چه نويسم که حال من چون است جـگـرم گـل زده، دلـم خـون است داغ هــای نـهــانـيئـی دارم کز شمار و حساب بيرون است در شب و روز اشک من جاريست ديده ام بين چو رود جيحون است انتخـابيست جمـلـه ابـيـاتـم چون سليس و روان و موزون است آب گـرمـم ضـرورت افـتـاده جامه ام احتياج صابون است نزد بی دانشان اين دنيا آنکه دانشور است مجنون است بی زکاتند اغنيای زمان ثروت شان ز گنج قارون است عشقری با تغييرات بساز که به يک حال ذات بيچون استLast Update: February 17, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us