څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
در دبستان بهر تحصيليم ما روزها در قال و در قيليم ما چرس و افيون چارۀ ما کی کند مست و سرشار برنديليم ما گر ملخ شبخون زند بر کشت ما بهر دفع آن ابابيليم ما نيم جو مردی نداريم ای دريغ کاکهٔ پيزار و منديليم ما اين بلند پروازی ما سادگيست پشهٔ پيشانی فيليم ما معنی آن بيت ابرو حل نشد سالها در فکر تحليليم ما گفت يک ديوانهٔ گلخن نشين بر بناگوش کسی نيليم ما بيخبر باشيم از اعمال خويش در غم هابيل و قابليليم ماLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us