څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
الحذر ای دل که برق روی خوبان آتش است آتش سوزندۀ بسيار سوزان آتش است در ميان دلکشان دور از تو می سوزم چو شمع پيش چشمم بی گل رويت گلستان آتش است با خدا در پيش چشمم خادم دوزخ پريست بی خدا گر راست پرسی حور و غلمان آتش است نعمت گرمی گرما سايهٔ بيد است و جوي ميوۀ رنگين و شيرين زمستان آتش است کوچه های کابل همراه تو باغ جان نماست در نظر دور از رخت گلهای پغمان آتش است ای دل ناديده ام بسيار نزديکی مکن اختلاط و صحبت اين ماهرويان آتش است عشقری از دوزخ ديگر چه می پرسی، مپرس درد گوش و درد چشم و درد دندان آتش استLast Update: December 23, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us