څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
نها نگفته ام رخ زيبا گل گلاب از پای تا به سر تويی جانا گل گلاب خوش کرده ام دو چيز از اين گلشن جهان از گلرخان رخ تو، ز گلها گل گلاب امشب به ياد آمدنت ای بهار ناز کردم به خانه فرش سراپا گل گلاب ديدم ميان آب چو عکس رخ ترا گفتم که سبز کرده به دريا گل گلاب گل گشتنت به تربت مجنون چه فايده می کن اميل گردن ليلا گل گلاب سر تا به پای يار گلابست عشقري تنها نگفته ام رخ زيبا گل گلابLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us