څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بجا نشسته اقتباس از شعر بیدل بزرگ به دلم خیال وصلت چقدر بجا نشسته تو خدائی این شکیبا که به ره گدا نشسته چه قیامت است نورت ز جهان بی نیازی که ذرات جان ما را همه جا بجا نشسته ببرم خیال راهی که فنا شوم ز وصلت چه کنم که دیده و دل ز هم ماسوا نشسته همه امشبم مهیاست، نکنم امید فردا که همای رحمت تو پس درب ما نشسته چی فسرده ام یارا به امید جلوه ات من چو خسِ نحیفی کاندر خم بوریا نشسته ز طپش بسوخت بالم بتکید پرم یکایک که خدنگ ناز بر چشم تو در خفا نشسته نبرد هوای شاهی به جهان فانی «واهِب» که جهان عیان و پنهان به قبای ما نشسته مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us