څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
عقل خام سرشته اند ز رنگ و زبوی گل خاکم که نیست زآمدن و رفتـن خزان بـاکم دلم به عشق تو ای شوخ پای در بندست نگاه تـو زده آتش به سینۀ چاکم طلسم حیرتم آئینه دار عکس رخـت کز آب لطف تو سر تا به پا چو تو پاکم دریده جامۀ شوقم دو دست بیرنگی ز روی لطف نگر بر دو چشم نمناکم طپیدن نفسم همچو موج پُر آشوب ز گِرد بادِ درونم برد به افلاکم چنان فتاده، ز انظار صاحبان دلم که در نظر نرسد تن مرا به جز خاکم شدم ز پختگی تسلیم سِر کورۀ جان ولی ز سرکشی ئی عقل خام غمناکم کجا روم که ببینم جهان بیــرنگی نمای راه تو«واهِب» که قاصرادراکمLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us