څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
مرا بیتابی وصلت زهم پاشید، تو خاموش نفس از هر سلولم خط به خط بر چید، تو خاموش جنون بیخودی ما را برد تا کهکشان با خویش تمام عمر این جانم به تو نازید، تو خاموش چکد از خلد رضوانِ تن من آرزوی تو نه یکدم بی رخت این دیده ام خابید، تو خاموش دل افگار من افتاده در دامان کوی تو نه فریادی کشید و نی ز غم نالید، تو خاموش سر ببریدۀ ما را مگر تیغ تو بر دارد که بر پای تو هردم جبهه ها سائید، تو خاموش تحیر پیچ و خم دارد به دیدار تو در چشمم چو اشک حسرت از مژگان من بارید، تو خاموش خموشی مُهر میزد بر زبان «واهِب» از حکمت ز بس از هر کلامش نام تو بشنید، تو خاموش 28-06-2011 اسم شعر (خاموشی) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us