څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
خورشید عیان ای شه دنیای رویا های من ای تـو رنگ حسرتین مینای من پُرشده از عطر تو اطراف تن در دل آئینۀ شـفاف تن ای نشسته بر سر مژگان من ای نفس های شرارستان من ای توسرشار تر ز امواج نسیم ای تو رخشاننده تراز زر و سیم ای تو خورشید عیان بی نقاب در هجوم تیرگیهای حجاب با تو در عمق سیاهی روشنم بی تو در خورشید داغ گلشنم با تو در آفــاق بی پر می پرم چون همای بخت پُرشان و فرم با تو منحل میشوم در خویشتن همچو آهو در فضـای پُرختن ای که با تو نیست اوهامی مرا چلچراغ است چشم تو شام مرا ای تو خالق عشق را درسینه ام ای تو آس و مقصد دیرینه ام مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us