څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
زلال آرا چقدر شوم ز خود گم که شوم ز خویش پیدا چقدر دو دیده بندم که شوم زدیده بینا منم آن سلول بیرنگ، جهان رنگ هستی چقدر روم ز رنگم که زرنگ گـردم احیــــا مه روشن سماء گشته حجاب شمـس هستی چقدر حجاب بایـد که نهان کنم هویدا به نظر نمیرسم من ز بلندی ئی خودی ها چقــدر ز چشم افتم که شوم به چشم پیدا رخ روشنم چه مستورغبــارشیشــه «واهب» چقدر غبار باید که شوم زلال آرا مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us