څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ای خدای جانِ من باز آ که در جان بینمت در دلم مهمان بیا کز چشم میزبان بینمت کرده ام یاد وصالت سوزدم سر تا به پا همچو داغ لاله در آغوش پنهان بینمت دامن سرخ شرارم دود افشاند ز سر تا به دشمن مایل و از خود گریزان بینمت محشری در چشم من انداز از خاک رهت تا چو گوهر لابلای موج طوفان بینمت از غبار سرمۀ غفلت خموش آمد زبان لیک ایندم در بصر چون نطق عریان بینمت میبرد از «خ» و «واو» «دال» حسنت هوش ما ای خُمار مستی با چشمانِ حیران بینمت آرزو ها از پی هم سوخت در دشت جنون ای سراب خوشنمایم دور از امکان بینمت همچو خاکستر به پرواز آمد از آتش دلم ای که بیرنگی به جان رنگ هزاران بینمت شد سحرسان هر شب «واهِب» از نور رخت ای شفق خو در شبم ماه درخشان بینمت 09-08-2011 اسم شعر (چشم میزبان) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us