څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
چو موج سرخوش و مستم خروش کار منست ز هر چه بود گسستم غم تو یار منست بلند کرده ام از پیچ و تاب زندگی سر که سجدۀ رهت امید بار بار منسست نه جام خواهم و ساغر نه باده و مستی که یک نگاه، ز چشم تو صد خمار منست تپیده میروم هر سو به جستجوی دلم که خانۀ صنم خوب و دلشکار منست جماعتی به یقین مُهر بر جبین زده اند که در جنون تو دیوانگی شعار منست رقیب تهمتی زد برمن از تقلب وصل ندید کین ثمر عمرِ انتظار منست ز خویش رفته ام از لذتی که داده دمی نگار ماه جبینی که در کنار منست تپش به سینۀ من کم نمی شود «واهِب» وصال یار قرار دل فگار منست 22-01-2011 اسم شعر (ثمر انتظار) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us