څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
مدهوش هجر شمع رخش به جای مۀ شب گُزیده ام عشقش به قیمت دل و جانم خریده ام در آسمان بخت من نا توان عشق جزماهِ روی دوست جمالی ندیده ام از شهد و قند بوسۀ خوبان مگو به من گردیده ام شَکـَر، زلبش تا گَزیده ام فردوس زیر پای من اُفتاده در مقام تا گردی گشته و سـرِ راهش خزیده ام قامت رسا چو تیر پریدم به سوی او همچون کمان به سجدۀ پایش خمیده ام برهر طرف نظر فگنم جلوه ¬ای از وست وز هر زبان کلامی به وصفش شنیده ام «واهِب» مپرس، هوش ز چی رفته از سرم من قطرۀ هلاهُلِ هجرش چشیده ام مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us