څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US





صالحه وهاب واصل





				
					
تعبیر راز «کی رفته ئی ز دل که تمنا کنم ترا» «کی بوده ئی نهفته که پیدا کنم ترا» بنگر بیا به آئینۀ قلب من رخـت تا پُر ز عشق عرش معلی کنم ترا پرهیز کن ز نشۀ دنیای مستعار تا مست جام ساغر عقباء کنم ترا ای پرده دار حسن، نما شمس صورتت تا سجده گاه معبد داها کنم ترا در بحر عشق موج خروشان تو منم تو گوهری که صید، ز دریا کنم ترا یاراست عالمم، ولی محجوب وهمِ من ای در گمان نهان شده پیدا کنم ترا قفل لبم به از سخن دلنشین غیر آهنگ جان سرایم و آوا کنم ترا نیرنگ میزند همه اوهام دیده را آئینه ای به دیدۀ دنیا کنم ترا «واهِب» هزار معنی پنهان به واژه ایست تعبیر راز باش که گویا کنم ترا مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)



Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us