څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
شمع رخش به جای مهٔ شب گُزیده ام عشقش به قیمت دل و جانم خریده ام در آسمان بخت من نا توان عشق جزماهِ روی دوست جمالی ندیده ام از شهد وقند بوسه­ٔ خوبان مگوبه من گردیده ام شکر؛ زلبش تا گزیده ام فردوس زیرپای من اُفتاده در مقام تا گردی گشته وسرراهش خزیده ام قامت رساچوتیر پریدم به سوی او همچون کمان به سُجدهٔ پایش خمیده ام برهرطرف نظر فگنم جلوه­ ئی ازوست وز هر زبان کلامی به وصفش شنیده ام «واهب» مپرس هوش زچی رفته ازسرم من قطره­ ئی هلاهُلِ هجرش چشیده امLast Update: February 6, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us