څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تا که نفسی میزند سرازدلِ نمناکِ خاک میکند آهسته خاک آن سینۀ گنجینه چاک صبحِ هستی میدمد در نَورَسی های تنش دم به دم از ریشه مینوشد ، آب بی تباک نخلِ عشق وعافیت کزبدوِهستش زاده شد میکند او را به تیغ هستیِ دنیا هلاک از فِضولی های غفلت خنده میآید مرا کین جدا از ریشه گان پا میگذارند درمغاک ای زمین بنشسته گان مهمانیِ این خانه را آمدِ کوتاه باید نی خیالات مَلاک «واهِبا»خاری که دامان حقیقت را دَرَد این تن حق رازبیرون کردن کِسوت چه باکLast Update: February 6, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us