څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
شکست قمر در حلقۀ دو چشم تو مژگان کمر شکست از تیر یک نگاه تو خنج نظر شکست برق نگاه ابر کبودش کنار زد در زورق سپیدۀ چشمت قمر شکست در منظر دو چشم تو مردم به دیده سوخت در ظلمت سیاهی ئی مژگان بصر شکست از دیده گاه مردم دنیا نظر رمید در پیش پای مردم چشم تو سر شکست هر سو نظر به چشم تو از دیدۀ من است ای آهو چشم، چشم تو در من اثر شکست در دام بستی مرغ زرین بالِ چشم من تا دیده زد به هم به برش بال و پر شکست سوگند «واهِبا» به دو چشمان ناز تو کین چشم را نگاه تو زیر و زبر شکست مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us