څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
فتنه آفرین از عشق تو دل به جوش آمد شب رفت و سحر خموش آمد از بارش چشم بیقرارم خون آب دلم به نوش آمد بی روی تو سوی ماه دیدم شرمنده و پرده پوش آمد در شوق تغزل نگاهت صد نغمه مرا به گوش آمد بیخود شده دل ز بودن تو بنشین ببرم که هوش آمد سجاده نشین مرید خُم شد تا لعل تو میفروش آمد بنشین که هزار فتنه بر خواست دلها همه در خروش آمد «واهب» تو بنه قدم که بوسم کانروی تو ام سروش آمد مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us