څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بی تو ای تو تمام هستی ام، بی تو نباشدم کسی عشق تو شور و مستی ام، بی تو نباشدم کسی راحت من پیام تو، بر لب من کلام تو شمس و قمر غلام تو، بیتو نباشدم کسی تا که ترا گزیده ام، از همه کس بریده ام همچو تو کس ندیده ام، بیتو نباشدم کسی نام تو شد نشان من، جان و من و جهان من دولت بیگمان من، بیتو نباشدم کسی رمز تو جستجوی من، عشق تو آبروی من کن نظری به سوی من، بیتو نباشدم کسی شب همه در فراق تو، روز به اشتیاق تو همدم من وفاق تو، بی تو نباشدم کسی ای تو به چشم من بصر، از تو به جان من شرر بی تو کجا کنم نظر، بیتو نباشدم کسی صبح مرا صبا تویی، درد مرا دوا تویی قلب مرا صفا تویی، بیتو نباشدم کسی محرم راز دل تویی، نغمه و ساز دل تویی مسند ناز دل تویی، بیتو نباشدم کسی «واهِب» خسته دل بگو یارِ زمن رمیده را هر دو جهان به کام تو، بیتو نباشدم کسی مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us